Program konferencije ANTIQUITATIS SOLLEMNIA – ANTIDORON MATE SUIĆ

Program konferencije ANTIQUITATIS SOLLEMNIA – ANTIDORON MATE SUIĆ

Knjiga sažetaka

Utorak, 3. studenoga 2015. Zagreb

Prijepodne dolazak i smještaj sudionika

14.00 Svečano otvorenje
Pozdravne riječi
Vodi Bruna KUNTIĆ-MAKVIĆ

I. sesija
Dvorana Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Strossmayerov trg 14

14.40 – 15.00 Franjo ŠANJEK, Uvodno priopćenje

Poleogeneza I: Nastanak i utjecaj grada
Vodi Rajko BRATOŽ

15.00 – 15.20 Jasmina OSTERMAN, Sumerski gradovi i njihova božanstva: Najstariji južnomezopotamski gradovi kroz arheologiju i mitologiju
15.20 – 15.40 Josip PARAT, Ahilejev štit i nastanak polisa: primjer agore
15.40 – 16.00 Jelena MAROHNIĆ, Institucije srednjojadranskih polisa u epigrafskim izvorima

16.00 – 16.20 Rasprava i stanka

16.20 – 16.40 Mirjana SANADER, Prilog proučavanju utjecaja rimske urbanizacije na okoliš istočne obale Jadrana
16.40 – 17.00 Isabel RODÀ DE LLANZA, Emporiae, Tarraco, Barcino, tre città romane vicine ma molto diverse nel nord d’Hispania Citerior
17.00 – 17.20 Bruna KUNTIĆ-MAKVIĆ, Naselja i resursi: razvitak u sjeni autonomnog grada
17.20 – 17.40 Robert MATIJAŠIĆ, Antički grad i selo na istočnom Jadranu

17.40 – 18.00 Rasprava i stanka

Nad Flanatičkim zaljevom
Vodi Robert MATIJAŠIĆ

18.00-18.20 Josip VIŠNJIĆ, Nove spoznaje o urbanističkom razvoju antičke Tarsatike i o sustavu CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM
18.20-18.40 Petra PREDOEVIĆ ZADKOVIĆ, Palma KARKOVIĆ TAKALIĆ, Prilog za sintezu povijesti Tarsatike
18.40 – 19.00 Ivana JADRIĆ-KUČAN, Nekoliko crtica o prošlosti grada Grobnika u antičko doba

19.00-19.20 Rasprava

19.30 Zakuska
20.30 Arheološki muzej u Zagrebu, razgled stalnoga postava

Srijeda, 4. studenoga 2015. Zagreb

II. sesija
Dvorana I Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3

Iz mediteranskog zaleđa
Vodi Boris OLUJIĆ

9.00 – 9.20 Marjeta ŠAŠEL KOS, Emona and its pre-Roman population: epigraphic evidence
9.20 – 9.40 Ante RENDIĆ MIOČEVIĆ, Dva zanimljiva neobjavljena primjerka sitne figuralne rimske metalne plastike iz panonskih područja Hrvatske
9.40 – 10.00 Salmedin MESIHOVIĆ, Aquae… primjer rimskog urbanizma na području današnjeg Sarajeva
10.00 – 10.20 Nade PROEVA, Sur la localisation de la ville LYCHNIDOS et sur l’origine du nom de la ville OHRID

10.20-10.40 Rasprava i stanka

Prema Dalmaciji
Vodi Marjeta ŠAŠEL KOS

10.40-11.00 Ivan MATIJAŠIĆ, Pseudo-Scylax and the Geography of the Adriatic Coast
11.00-11.20 Feđa MILIVOJEVIĆ, Zapovjedništvo Apija Klaudija Centona u Iliriku
11.20-11.40 Jana KOPÁČKOVÁ, Olive Oil and Wine in Roman Dalmatia
11.40-12.00 Inga VILOGORAC BRČIĆ, Kult Jupitra Sabazija na istočnoj jadranskoj

12.00 – 12.20 Rasprava

12.20 Ručak, slobodno

15.30 Polazak u Zadar (ukrcaj u autobus ispred Filozofskog fakulteta)

20.00 Arheološki muzej u Zadru, razgled postava antičke zbirke i otvaranje izložbe „Ispričat ću ti priču“ autorice Timke ALIHODŽIĆ
Zakuska

Četvrtak, 5. studenoga 2015. Zadar i Nin

III. sesija
Arheološki muzej Zadar
Trg opatice Čike 2

Poleogeneza II: Narodi, gradine i gradovi
Vodi Jakov VUČIĆ

9.00 – 9.20 Slobodan ČAČE, Početak Plinijeva opisa Ilirika (Nat. hist. 3,139) i Liburni
9.20 – 9.40 Klara BURŠIĆ-MATIJAŠIĆ, Gradinska naselja – četrdeset godina nakon „Antičkog grada“
9.40 – 9.50 Vedrana GLAVAŠ, Miroslav GLAVIČIĆ, Gradina Drvišica – prilog poznavanju kulturnog krajolika podvelebitske primorske padine (Poster)
9.50-10.10 Boris OLUJIĆ, Branko MUŠIČ, Obrisi kontinuiteta: prapovijesno i antičko naselje
10.10 – 10.30 Sineva KUKOČ, Martina ČELHAR, Nadin – struktura liburnske nekropole
10.30 – 10.40 Martina ČELHAR, Greg ZARO, Dario VUJEVIĆ, Nadin – Gradina: The Evolution of City (Poster)

10.40- 12.00 Rasprava i stanka, zakuska, šetnja Forumom

Iadrensia I.
Vodi Slobodan ČAČE

12.00-12.10 Natalija ČONDIĆ, Liburnski grobovi na zadarskom poluotoku (Poster)
12.10-12.30 Kornelija APPIO GIUNIO, Sjeverno krilo trijema kapitolija u Zadru i još ponešto o ulozi kapitolijskih hramova u Zadru (iader) i Ninu (Aenona)
12.30-12.40 Timka ALIHODŽIĆ, Branka NEDVED, Rezultati istraživanja uz sjeverno lice Foruma (Poster)
12.40-13.00 Dražen MARŠIĆ, Stubci s protomama Jupitra Amona i Gorgone iz Zadra i njihov arhitektonski kontekst
13.00-13.20 Kornelija APPIO GIUNIO, Dražen MARŠIĆ, Basilica Severiana u Zadru
13.20 – 13.40 Jakov VUČIĆ, Rezultati arheološkog iskopavanja u katedrali sv. Stošije u Zadru

13.40 – 14.00 Rasprava

Ninsko poslijepodne
Vodi Radomir JURIĆ

14.05 Polazak autobusom u Nin, Muzej soli
15.30 Ručak
17.30 Obilazak ninskih lokaliteta, Muzej ninskih starina
18.30 Otvaranje izložbe „Tragovi prošlosti iz Kneževe palače u Ninu“ autorice Majde DADIĆ

IV. sesija
Nin, Barokna kuća

Aenonensia
Vodi Kornelija APPIO GIUNIO

19.00 – 19.20 Sonja KIRCHHOFFER, Prostorna terminologija s ninskog natpisa CIL 3, 14322,04
19.20 – 19.40 Marija KOLEGA, Mate RADOVIĆ, Nove spoznaje o urbanizaciji antičke Enone
19.40 – 20.00 Martina DUBOLNIĆ GLAVAN, Miroslav GLAVIČIĆ, Posveta carskom numenu iz Privlake kod Nina: arhivska i terenska istraživanja

20.00-20.20 Rasprava

20.25 Povratak autobusom u Zadar

Petak, 6. studenoga 2015. Zadar

V. sesija
Arheološki muzej Zadar
Trg opatice Čike 2

Iadrensia II.
Vodi Ante RENDIĆ MIOČEVIĆ

9.00 – 9.10 Timka ALIHODŽIĆ, Novi prospekt antičkog Zadra s kopnene strane (Poster)
9.10 – 9.20 Nikolina BURICA, Neobjavljeni rezultati arheoloških istraživanja gradskog kanalizacijskog sustava u antičkom Zadru (Iader) (Poster)
9.20 – 9.40 Pavuša VEŽIĆ, Nekoliko tesera za mozaik antičkoga Zadra
9.40 – 10.00 Hrvoje MANENICA, Novovjekovni nalazi s Poljane Šime Budinića u Zadru
10.00 – 10.10 Mladen PEŠIĆ, Rekognosciranje podmorja Zadarske županije
10.10 – 10.30 Silvija BEKAVAC, Postolje počasnog spomenika Tita Flavija Agrikole
10.30 – 10.50 Anamarija KURILIĆ, dr. sc. Berislav ŠTEFANAC, Altar dedicated to Faustina, recently found in Zadar

10.50 – 11.10 Rasprava i stanka

Iadrensia III.
Vodi Dino MILINOVIĆ

11.10 – 11.30 Timka ALIHODŽIĆ, Ulomak nadgrobne stele s natpisom u stihu iz Zadra
11.30 – 11.50 Nikola JAKŠIĆ, Ager antičkog i ranosrednjovjekovnog Zadra
11.50 – 12.10 Ana JORDAN KNEŽEVIĆ, Predromanička obnova ranokršćanskih crkava u okolici Zadra
12.10 – 12.30 Ankica BRALIĆ, Latinsko i romansko u Oporuci zadarskog priora Andrije iz 918. god
12.30 – 12.50 Miroslav GRANIĆ, PETRO FALETRO COMITE COEPTA FVIT VRBS 1443

12.50-13.10 Rasprava, slobodno

VI. sesija
Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2 (2. kat)

Antiquitate florente
Vodi Tomislav FABIJANIĆ

14.30-14.50 Mato ILKIĆ, Dejan FILIPČIĆ, Ranorepublikanski numizmatički nalazi iz Južne Liburnije
14.50 – 15.10 Nikola CESARIK, Luka DRAHOTUSKY-BRUKETA, Neobjavljeni natpis III. kohorte Alpinaca s Cecele kod Drniša i pitanje pomoćnog logora u Petrovom polju
15.10- 15.30 Ivo GLAVAŠ, Konzularni beneficijariji i frumentariji u Burnumu
15.30- 15.50 Ivan MATIJEVIĆ, Dalmatinski frumentariji
15.50- 16.10 Dino MILINOVIĆ, Pogani ili kršćani?Problemi u interpretaciji rimskih predmeta od srebra

16.10 – 16.30 Rasprava

Otočje I.
Vodi Bruna KUNTIĆ-MAKVIĆ

16.30 – 16.50 David ŠTRMELJ, Otok Ugljan u antici
16.50 – 17.10 Smiljan GLUŠČEVIĆ, Novi prilozi o gospodarskom pogonu u Mulinama
17.10 – 17.30 Smiljan GLUŠČEVIĆ, Istraživanje lokaliteta Gospodska gomila na otoku Ugljanu
17.30 – 17.50 Smiljan GLUŠČEVIĆ, Nikolina STEPAN, Podmorski nalazi u Mulinama na otoku Ugljanu

17.50 – 18.10 Rasprava i stanka

Otočje II.
Vodi Anamarija KURILIĆ

18.10 – 18.30 Tomislav GALOVIĆ, Latinska epigrafička baština Rogovske opatije
18.30 – 18.50 Zrinka SERVENTI, Morana VUKOVIĆ, Ceramic Finds from Glavice – Stara Povljana in the context of prehistoric Settlements in the Island of Pag
18.50 – 19.10 Irena RADIĆ ROSSI, Giulia BOETTO, Cissa antiqua – Rezultati istraživanja u podmorju i priobalju uvale Caske na otoku Pagu
19.10 – 19.30 Vlasta BEGOVIĆ, Ivančica SCHRUNK, Carska vila u uvali Verige na otoku Veliki Brijun – The imperial villa in the Verige Bay on the island of Veliki Brijun

19.30 – 19.50 Rasprava

Subota, 7. studenog 2015.

VII. sesija
Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2 (2. kat)

Antiquitate declinante, medii aevi et aevorum sequentium I.
Vodi Dražen MARŠIĆ

9.00 – 9.20 Mirjana MATIJEVIĆ SOKOL, Kako čitati povijesne zapise?
9.20 – 9.40 Ivan BASIĆ, Vijesti Amijana Marcelina o otoku Čiovu (Boa)
9.40 – 10.00 Rajko BRATOŽ, Die sog. dalmatinische Dynastie und die Frage der Verselbstständigung Dalmatiens zur Zeit der Untergangs des Weströmischen Reiches
10.00 – 10.20 Maurizio LEVAK, Iz povijesti proučavanja procesa kastrizacije na istočnoj jadranskoj obali
10.20 – 10.40 Ivica PRLENDER, Kastrizacija i Grad: primjer „naselja na strmeni“

10.40 – 11.00 Rasprava i stanka

Antiquitate declinante, medii aevi et aevorum sequentium II.
Vodi Bruna KUNTIĆ-MAKVIĆ

11.00 – 11.20 Davor BULIĆ, Pars urbana: uvjeti života u kasnoantičkim vilama Istre
11.20 – 11.40 Miljenko JURKOVIĆ, Ranosrednjovjekovna fortificirana naselja u Istri
11.40 – 12.00 Trpimir VEDRIŠ, O brdima, zidovima i rupama: nekoliko opažanja o istočnojadranskom gradu za gotske vladavine u svjetlu novog čitanja Kasiodorovih pisama
12.00 – 12.20 Hrvoje GRAČANIN, Justinian I and the so-called limes maritimus
12.20-12.40 Marko PETRAK, Bizantska duhovna sankcija prokletstva 318 otaca u zadarskim srednjovjekovnim pravnim aktima
12.40-13.00 Emilio MARIN, Habent sua fata: Salona, Narona, Mursa

13.00-13.20 Rasprava i stanka

13.20 Mate SUIĆ, Kompleks foruma u Zadru
Predstavljanje rukopisa i rada na izdanju
Nenad CAMBI, Željko TOMIČIĆ, Marina ŠEGVIĆ, Kornelija APPIO GIUNIO, Bruna KUNTIĆ-MAKVIĆ
15.00 Završetak kongresa, slobodno

16.30 Polazak autobusa prema Zagrebu

30 lis, 2015 | Objavio u Aktivnosti, Vijesti | Komentari isključeni za Program konferencije ANTIQUITATIS SOLLEMNIA – ANTIDORON MATE SUIĆ
Arheološki Muzej Zadar, sva prava pridržana