Odjel za marketing i odnose s javnošću

Voditelj Odjela za marketing i odnose s javnošću: Marina Brkić, dipl. turistički komunikolog, odnosi s javnošću mbrkic@amzd.hr

Arheološki Muzej Zadar, sva prava pridržana