Knjižnica

POVIJEST KNJIŽNICE

Osnivanjem Muzeja 1832. vjerojatno je započelo i sakupljanje knjiga, ali se jezgra prave arheološke knjižnice stvara tek njegovim preseljenjem u crkvu sv. Donata i susjednu zgradu (1880.). Razaranjem u Drugome svjetskom ratu zgrada je porušena, čime je stradala i knjižnica. Nakon rata knjižnica se seli u kuću Schönfeld na Kolovarama koja je postala sjedište uprave Muzeja, ali i “sabiralište” za knjige sakupljane po ruševinama u gradu. Upravo je to bio zametak nove muzejske knjižnice. Već 1947. uprava se preselila u prizemne prostorije Nadbiskupske palače, gdje je ostala do 1954., kada se Muzej u cjelini seli u prostorije bivšeg Zavoda sv. Dimitrija, današnjeg Sveučilišta. Knjižnica u tom prostoru ostaje do 1986. kada se seli u prostor nekadašnjeg samostana sv. Nikole, gdje se i danas nalazi.

Glavninu fonda knjižnice, nakon niza preseljenja, činile su knjige izabrane iz tzv. “sabirnog” centra, te darovane knjige iz raznih arheoloških i njima srodnih institucija.

Izdavanje Diadore, glasila Arheološkoga muzeja, znatno je pridonijelo povećanju knjižničnoga fonda te omogućilo uspostavu razmjene vlastitog izdanja s izdanjima mnogih srodnih ustanova (muzeja, akademija, instituta, knjižnica) u zemlji i inozemstvu.

KNJIŽNICA DANAS

Fond knjižnice Arheološkoga muzeja Zadar danas sadrži oko 30 000 različitih svezaka knjižnične građe. Podijeljen je u više zbirki i to: zbirku tekućih monografskih izdanja, zbirku tekućih serijskih publikacija te zbirku starih i rijetkih knjiga. Građa je uglavnom s područja arheologije, povijesti i povijesti umjetnosti, a nabavlja se prvenstveno razmjenom publikacija s brojnim institucijama u gradu, državi i inozemstvu, a tek mali broj knjižnične građe pristigne kupnjom, darom ili vlastitom izdavačkom djelatnošću. Sva novoprispjela građa kompjutorski je obrađena u knjižnično-informacijskom programu Crolist. Korisnici knjižnice u prvom su redu djelatnici Muzeja ali se njezinim uslugama koriste i vanjski korisnici (profesori i studenti Sveučilišta u Zadru, učenici i dr.).

Radno vrijeme:  pon – pet: 7:00 – 15:00 (za vanjske korisnike:  pon – pet: 11:00 – 14:00)

Voditelj Knjižnice:
Marina Maruna, viši knjižničar mmaruna@amzd.hr
PRETRAŽIVANJE KATALOGA

Arheološki Muzej Zadar, sva prava pridržana