Istraživanja

Naš muzej pokriva najveće geografsko područje u Republici Hrvatskoj te aktivno provodi brojna arheološka istraživanja.

Arheološki Muzej Zadar, sva prava pridržana