Kontakti

Arheološki muzej Zadar
Trg opatice Čike 1
23 000 Zadar
OIB: 88252913683

Centrala
Tel: + 385 (23) 250 542
+ 385 (23) 250 516

Ured ravnatelja
Morana Vuković
E-mail: ravnatelj@amzd.hr

Tajništvo
Željko Klanac
Tel: +385 (23) 254 126
Fax: + 385 (23) 251 033
E-mail: zklanac@amzd.hr

Računovodstvo
Dubravka Petrović
Tel: +385 (23) 250 439
Mob: +385 91 4254 088
E-mail: racunovodstvo@amzd.hr

Odjel za marketing i odnose s javnošću
Marina Brkić
Tel: +385 (23) 250 613
E-mail: mbrkic@amzd.hr

Uredništvo za publikaciju Diadora
diadora@amzd.hr

Djelatnici
Timka Alihodžić, viši kustos talihodzic@amzd.hr
Marina Brkić, viši voditelj odnosa s javnošću, voditelj Odjela za marketing i odnose s javnošću mbrkic@amzd.hr
Ivan Čondić, viši dokumentarist, voditelj Dokumentacijskog odjela icondic@amzd.hr
Natalija Čondić, muzejski savjetnik, voditelj Odjela kopnene arheologije ncondic@amzd.hr
mr. sc. Majda Dadić, kustos, mdadic@amzd.hr
dr. sc. Kornelija Giunio, muzejski savjetnik kagiunio@amzd.hr
Željko Klanac, tajnik, voditelj Odjela pravnih, administrativnih i općih poslova zklanac@amzd.hr
Vladimir Kusik, kustos, voditelj Odjela “Muzej ninskih starina” vkusik@amzd.hr
Josipa Lovrić,  konzervator-restaurator savjetnik, voditelj Restauratorsko – konzervatorskog odjela jlovric@amzd.hr
Robert Maršić, viši dokumentarist; fotograf rmarsic@amzd.hr
Marina Maruna, knjižničarski savjetnik, voditelj Knjižnice mmaruna@amzd.hr
Mario Radaljac, kustos mradaljac@amzd.hr
Martina Rajzl, viši konzervator-restaurator mrajzl@amzd.hr
Dušanka Romanović, viši kustos dromanovic@amzd.hr
Donata Smokrović, voditelj marketinga dsmokrovic@amzd.hr
Frane Šunić, muzejski tehničar fsunic@amzd.hr
Dino Taras, viši kustos, voditelj Odjela podvodne arheologije dtaras@amzd.hr
Jelena Vekić Bašić, muzejski pedagog, voditelj Pedagoško – andragoškog odjela jvbasic@amzd.hr
Neven Vlakić, informatičar nvlakic@amzd.hr
dr. sc. Jakov Vučić, viši kustos jvucic@amzd.hr;
Morana Vuković, viši kustos, ravnatelj mvukovic@amzd.hr; ravnatelj@amzd.hr

Arheološki Muzej Zadar, sva prava pridržana