Kontakti

Arheološki muzej Zadar
Trg opatice Čike 1
23 000 Zadar
OIB: 88252913683

Centrala
Tel: + 385 (23) 250 542
+ 385 (23) 250 516

Ured ravnatelja
Dr. sc. Jakov Vučić
E-mail: ravnatelj@amzd.hr

Tajništvo
Željko Klanac
Tel: +385 (23) 254 126
Fax: + 385 (23) 251 033
E-mail: zklanac@amzd.hr

Računovodstvo
Dubravka Petrović
Tel: +385 (23) 250 439
E-mail: racunovodstvo@amzd.hr

Odjel za marketing i odnose s javnošću
Marina Brkić
Tel: +385 (23) 250 613
E-mail: mbrkic@amzd.hr

Uredništvo za publikaciju Diadora

diadora@amzd.hr

Djelatnici
Timka Alihodžić, viši kustos talihodzic@amzd.hr
Marina Brkić, dipl. turistički komunikolog, odnosi s javnošću, voditelj Odjela za marketing i odnose s javnošću mbrkic@amzd.hr
Ivan Čondić, profesor, viši dokumentarist, voditelj Dokumentacijskog odjela icondic@amzd.hr
Natalija Čondić, dipl. arheol., viši kustos, voditelj Odjela kopnene arheologije ncondic@amzd.hr
mr. sc. Majda Dadić, dipl. arheol., kustos, voditelj Odjela “Muzej ninskih starina” mdadic@amzd.hr
dr. sc. Kornelija Giunio, muzejski savjetnik kagiunio@amzd.hr
Željko Klanac, dipl. iur., tajnik, voditelj Odjela pravnih, administrativnih i općih poslova zklanac@amzd.hr
Josipa Lovrić, dipl. ing., viši restaurator, voditelj Restauratorsko – konzervatorskog odjela jlovric@amzd.hr
Robert Maršić, dokumentarist; fotograf rmarsic@amzd.hr
Marina Maruna, dipl. knjižničar, viši knjižničar, voditelj Knjižnice mmaruna@amzd.hr
Mario Radaljac, kustos mradaljac@amzd.hr
Dušanka Romanović, kustos dromanovic@amzd.hr
Frane Šunić, muzejski tehničar fsunic@amzd.hr
Dino Taras, dipl. arheol., kustos, voditelj Odjela podvodne arheologije dtaras@amzd.hr
Jelena Vekić Bašić, dipl. arheol., muzejski pedagog, voditelj Pedagoško – andragoškog odjela jvbasic@amzd.hr
Neven Vlakić, viši informatički referent nvlakic@amzd.hr
dr. sc. Jakov Vučić, viši kustos; ravnatelj jvucic@amzd.hr; ravnatelj@amzd.hr
Morana Vuković, kustos mvukovic@amzd.hr
Marija Zorica, restaurator mzorica@amzd.hr

Arheološki Muzej Zadar, sva prava pridržana