U Arheološkom muzeju održana radionica izrade keramike u impresso tehnici

U suradnji Arheološkog muzeja Zadar i Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru danas je u prostoru Arheološkog muzeja pod vodstvom muzejskog tehničara Frane Šunića održana radionica izrade keramike u impresso tehnici.

Radionica je organizirana u sklopu projekta eksperimentalne arheologije Izrada keramike u impresso tehnici koji je pokrenut od strane studenata Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru.

Cilj radionice je pokušaj rekonstrukcije procesa izrade impresso keramike od ležišta gline do gotovog proizvoda. Sama rekonstrukcija radnji ima za cilj pripomoći polaznicima radionice u razumijevanju tehnike i tehnologije izrade impresso keramike iz ranog neolitika. Značajke ove rane keramike su njezina izrada u gruboj tehnici, tj. od loše gline miješane sa krupnim kalcitom.

Cjelokupan projekt je pokrenut u svrhu stjecanja znanja o tehnologiji i tehnici tradicionalne izrade i svladavanja keramografske vještine ranog neolitika.

U sklopu ovog projekta u suradnji s Arheološkim muzejom već je održana radionica Izrada iške keramike svrhu očuvanja nematerijalne kulturne baštine i kao uvod u tehniku izrade impresso keramike. U planu je još jedna radionica modeliranja keramike, a potom završnog postupka kojim će se pokušati oživjeti metodu pečenja keramike.

23 Mar, 2015 | Objavio u Aktivnosti, Vijesti | 0 komentara
Archeological Museum in Zadar, all rights reserved