Technical department

Radionica za restauraciju i proizvodnju suvenira

Radionica za restauraciju i proizvodnju suvenira počinje se razvijati 1963. god. dolaskom Božidara Vilhara, konzervatora zadarskog Arheološkog muzeja, koji unapređuje radionicu instaliranjem elektrićne peći za pečenje keramike te uvodi gumene kalupe za gipsane odljeve. Danas se uz ostale radionice za konzervaciju i radionica za restauraciju i proizvodnju suvenira nalazi u sklopu bivšeg samostana sv. Nikole. Prema potrebama muzeja u radionici se obavljaju radovi na zaštiti arheološke građe, čišćenja i ljepljenja i restauracije keramičkih predmeta. Uz restauraciju muzej njeguje proizvodnju suvenira i replika koje su uglavnom kopije arheoloških predmeta. Radionica posjeduje približno stotinu raznih predmeta u obliku replika i suvenira izrađenih u umjetnom kamenu i keramici.

Radionicu vodi Frane Šunić, muzejski tehničar (fsunic@amzd.hr)

Konzervatorsko – restauratorska radionica

Konzervatorsko-restauratorska radionica smještena je u prostorijama bivšeg samostana sv. Nikole. U radionici se konzervira i restaurira muzejska građa od različitih materijala, kao što su različite kovine (bronca, željezo, srebro, mjed, olovo), jantar, staklo, kost. Postupci konzervacije i restauracije provode se suvremenim postupcima na modernoj opremi koja jamči kvalitetu obrade i dugotrajnu zaštitu građe.

Konzervatorsko-restauratorsku radionicu vodi Josipa Lovrić, restaurator (jlovric@amzd.hr)

Archeological Museum in Zadar, all rights reserved