Nabava

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima jednostavne nabave za 2024.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave za 2024.

Plan nabave 2024.

Plan nabave 2023.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 24.07.2023.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima jednostavne nabave za 2023.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave za 2023.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 21.03.2023.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za Opremanje depoa Prapovijesti 07.11.2022.

Poziv za dostavu ponude za Opremanje depoa Prapovijesti.

Troškovnik Opremanje depoa Prapovijesti

Plan nabave 2022.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima jednostavne nabave za 2022.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave za 2022.

Plan nabave 2021.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima jednostavne nabave za 2021.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave za 2021.

Plan nabave 2020.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima jednostavne nabave za 2020.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave za 2020.

Plan nabave 2019.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu projektora 18.12.2019.

Poziv za dostavu ponude za nabavu projektora 12.12.2019.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Vučić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Duka

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Klanac

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Vlakić

Odluka o poništenju postupka za za izradu novog pristupa knjižnici Arheološkog muzeja Zadar 30.05.2018.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za sanaciju ravnog krova Arheološkog muzeja Zadar 21.05.2018.

Poziv za dostavu ponude za izradu novog pristupa knjižnici Arheološkog muzeja Zadar 18.05.2018.

Poziv za dostavu ponude za sanaciju ravnog krova Arheološkog muzeja Zadar 10.05.2018.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima jednostavne nabave za 2018.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave za 2018.

Plan nabave 2018.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za crkvu Sv. Donata 08.08.2017.

Plan nabave 2017.

Poziv za dostavu ponude za crkvu Sv. Donata 27.07.2017.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za vitrine 30.03.2017.

Poziv za dostavu ponude za vitrine 20.03.2017.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave bagatelne vrijednosti 2017.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave 2017.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za osobni automobil 16.12.2016

Poziv za dostavu ponude za osobni automobil 09.12.2016.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za crkvu Sv. Donata 04.10.2016

Poziv za dostavu ponude za crkvu Sv. Donata 27.09.2016.

Plan nabave 2016.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave 2016.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave bagatelne vrijednosti 2016.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za tepison

Poziv za dostavu ponude za tepison

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za crkvu Sv. Donata

Poziv za dostavu ponude za crkvu Sv. Donata

Plan nabave za 2015. godinu

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave 2015.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave bagatelne vrijednosti 2015.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave 2014.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave bagatelne vrijednosti 2014.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije 2014.

Poziv za dostavu ponude za nabavu električne energije 2014.

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti

 

Arheološki Muzej Zadar, sva prava pridržana